Hjem2022-03-07T19:10:06+00:00

Om Nakholmen

Nakholmen er en liten øy i indre Oslofjord – 15 minutters båttur fra Oslo sentrum. Her finner vi 182 hytter, velhus og butikk spredd rundt på ca 135 mål. Gjennom hele sommeren har rundt 500 mennesker lange sommertradisjoner i sine velholdte hytter, og siden øya er et offentlig friareal, har også tilfeldige besøkende mulighet til å benytte øya. Deler av Nakholmen ble i 1988 fredet som naturminne pga fosilforekomster i fjellet. Dette området ble i 2008 utvidet da verneplan for indre Oslofjord ble vedtatt. Nakholmen ble vernet som naturreservat. Naturreservatet dekker et areal på 32 daa på øya, og det er strenge restriksjoner for ferdsel på disse områdene. Deler av fjell og vegetasjon skal ikke skades eller fjernes, og det er forbudt med bålbrenning og bruk av grill på disse områdene.

Kommende aktiviteter
  • 30. mars 2022 Årsmøte (Godlia Velhus)

Kontakt oss

Ta kontakt med styret her, så formidles henvendelsen din til riktig person.

Gå til toppen