REGLEMENT FOR BRUK AV BÅTHUSET

  1. Medlemmene kan fritt benytte båthuset til lagring av påhengsmotorer og annet utstyr som tilhører båter som ligger i anlegget. Dog skal utstyr ikke lagres i veien for andres bruk av båthuset.
  2. Alt utstyr som plasseres i båthuset skal merkes med navn og hyttenummer.
  3. Det er ikke tillatt å oppbevare bensintanker eller kanner i båthuset. Hvis slike finnes, vil de bli plassert på yttersiden av båthuset for eiers regning og risiko. Motorer med innebygget tank må tømmes før lagring.
  4. Det er ikke tillatt å lade batterier i båthuset.
  5. Verkstedet i båthuset kan benyttes av alle medlemmene. Hold orden! Rydd opp etter deg!
  6. Påhengsmotorer skal ikke oppbevares i båthuset mellom 23/6 og 20/8. Påhengsmotorer som ikke er fjernet, vil bli fraktet til eierens hytte for eiers regning og risiko.
  7. Foreningen er ikke ansvarlig for utstyr som oppbevares i båthuset. Det enkelte medlem må sørge for å forsikre verdisaker.
  8. Utstyr som er plassert i båthuset uten merking, anses som båtforeningens eiendom. Foreningen står fritt til å gjøre hva de vil med utstyret og medlemmet kan ikke søke regress i ettertid.