Prisliste for Nakholmen Båtforening

Innmelding og kontigent  
Innmeldingskontigent 250,-
Årskontigent 250,-

 

Innskudd på båtplass  
Plass på flytebrygge med 8 m utriggere. 18 500,-
Plass på flytebrygge med utriggere. 15 000,-
Plass på fastbrygge med utriggere. 10 000,-
Plass på fastbrygge med akterfeste. 6 500,-
Jolleplass med utriggere. 4 000,-
Jolleplass med akterfeste. 1 200,-

 

Ved bytte til dyrere båtplass betales mellomlegget fra gammel til ny.

Bryggeavgifter

  • Avgifter betales etter båtens størrelse og plassering
  • Tabell for avgifter lenger ned
  • For låneplass betales: 1,5 x avgift etter tabell
Slippavgifter  
Pr. plass på slippen for vinteropplag. 800,-
Avgift for opptrekk og utsett. 200,-
Opp- og utsetting på sommer for medlemmer. 200,-
Opp- og utsetting på sommer for IKKE medlemmer. 400,-
Slippavgift pr. påbegynt døgn for IKKE medlemmer. 100,-
Ikke medlemmer betaler kontant før utsetting.  

 

Betaling for utførte arbeidstimer  
Utførte timer med ”pliktarbeide” betales tilbake med 200,-

 

Diverse administrative avgifter  
Tilleggsavgift for purring i henhold til § 8 punkt B. 250,-
Maksimumsum på forelegg i henhold til § 4 punkt F. 1 000,-

 

Hvor lang er båten?

T.o.m. 5,0 m

(Tom.16 fot)

5,01 m – 6,0 m

(17 – 19 fot)

6,01 m  – 7,0 m

(20 – 23 fot)

7,01 m  – 8,5 m

(24 – 28 fot)

Over 8,5 m

(28 fot – )

  17 ft – 5,2 m

18 ft – 5,5 m

19 ft – 5,8 m

20 ft – 6,1 m

21 ft – 6,4 m

22 ft – 6,7 m

23 ft – 7,0 m

24 ft – 7,3 m

25 ft – 7,6 m

26 ft – 7,9 m

27 ft – 8,2 m

28 ft – 8,5 m

29 ft – 8,8 m

30 ft – 9,2 m

31 ft – 9,5 m

32 ft – 9,8 m

 

Satser for bryggeleie
Lengde / Bredde Jolleplass

Max 13 fot

(3,99 m)

Bryggeplass 

med akterfeste

T.o.m. 5,0 m

(Tom. 16 fot)

5,01 – 6,0 m

(17 – 19 fot)

6,01 – 7,0 m

(20 – 23 fot)

7,01 – 8,5 m

(24 – 28 fot)

Over 8,5m

(Over 28 fot)

T.o.m. 1,6 m 400 1250 1400 1450 1800 1850 1950
1,61 – 2,0 m 400 1350 1500 1550 1900 1950 2050
2,01 – 2,5 m 400 1500 1650 1850 2100 2150 2200
2,51 – 3,0 m 400 1650 1850 1900 2250 2300 2350
Over 3 m 400 1850 2000 2050 2400 2450 2500

 

I  avgiftene er det innarbeidet 3 timer ”pliktarbeide”.