Digitalt møte

Ekstraordinær generalforsamling i Nakholmen Vel gjennomføres mandag 28. august 2023 kl. 19.00 digitalt på Teams. Møtet avholdes digitalt og lenke blir gjort tilgjengelig i forkant. For å bli med i møtet, trykk her eller på den oransje knappen nedenfor.

Fullmakter for de som ikke kan delta, kan sendes til styret@nakholmen.no

Ekstraordinær generalforsamling