Digitalt møte

Møtet torsdag 22. oktober 2020, er over. Presentasjonen vil gjøres tilgjengelig senere.