Torsdag 21.01 starter arbeidet med grunnboring ved fergebrygga. Dette medfører at fergebrygga ikke kan benyttes i perioden 21.01-26.01. Varebrygga vil i denne perioden benyttes som fergeanløp. Det kan forekomme forsinkelser som kan medføre at perioden utvides.

 

Styret 13.01.21