Informasjon

Her har vi samlet den mest relevante informasjonen for deg som er hytteboer på Nakholmen.

Aktivitetskalender

Hold deg oppdatert på hva som skjer på Nakholmen med vår aktivitetskalender.

Avfallshåndtering

Nakholmen vel bestiller container til bruk for hytteeiere en gang pr år. Containerne er tilgjengelig samme helg som vi har Rusken aksjon. Tjenesten er priset og prisliste legges ut på hjemmesiden i forkant. Hytteeiere har ingen mulighet til å kaste, eller sette fra seg avfall ved søpleskuret på annet tidspunkt av året. Det er heller ikke mulig å deponere annet avfall i søplecontainerne enn vanlig husholdningsavfall. Skulle dette skje vil Nakholmen Vel bli bøtelagt.

Butikk

Nakholmen Handel er øyas sesongåpne butikk. Her finner du nystekte brød hver morgen og utover dagen, i tillegg til kaffe, boller, skolebrød og skillingsboller. Av ferskvarer har vi alt du trenger til frokost, middag, eller om det heller skal grilles; som nakkekoteletter (mari­­nert), svine­koteletter, kjøtt­deig, kjøttkaker, grillpølser, wienerpølser, løkpølser, bratwurst, ostepølser, entre­cote, biffstrimler, flatbiff, mør­brad, grillribbe, spareribs, pepperlaks, osv., osv. Vi har også frukt og grønt, potetsalater, pasta, ris, sauser og annet godt tilbehør. Melk og andre meieriprodukter er selvfølgelig også på plass. Du vil også finne hygiene- og sanitærprodukter, samt det du trenger for ren­gjøringen.

Vi leverer også alt til ditt arrangement, eller er det spesielle vare ønsker så er det bare å ta kontakt. Bestillinger og andre forespørsler kan sendes på mail eller ringe Linda på telefon 22 11 41 01 / 9342 4445

Fergeavganger

Benytt Ruter sin ruteplanlegger for din reise til eller fra Nakholmen

Foreninger på Nakholmen

Nakholmen Båtforening
Foreningens formål er å skaffe medlemmene havn og vinteropplagsplasser på Nakholmen Båtforenings brygge- og slippområde. Hytteeiere, samt nærmeste familie (opp- og nedad), som er bosatt/bruker av hytte på Nakholmen, kan opptas som medlemmer. Antall båtplasser pr. hytte begrenses oppad til maks 2 båtplasser og 2 jolleplasser.

Nakholmen Dameforening
Dameforeningen på Nakholmen består av flotte damer som i fellesskap arbeider for kultur og samhold for alle på øya. De tilbyr flere faste og sporadiske aktiviteter til alle på Nakholmen hvert år. Det er for eksempel Bingo på Vellet, kakelotteri i forbindelse med St. Hans, sommerfest, samt en pubkveld.

Nakholmen Ungdomsforening
Nakholmens ungdomsforening er en forening med ungdommer fra året man fyller 14 og oppover. Nuf-en handler om oss undommer og samholdet mellom oss. I tillegg arranger vi aktiviteter for store og små gjennom sesongen.

Nakholmen Jazzklubb
Nakholmen Jazzklubb er en relativ nyopprettet klubb på Nakholmen som gir musikkopplevelser til øyas beboere. Årlig arrangeres det en konsert med god musikk og god stemning. Medlemsskap i Nakholmen Jazzklubb gir flere fordeler i forbindelse med konsertene.

Nakholmen Petanque Club
Nakholmen Petanque Club er en nyopprettet klubb som tilbyr petanquespill på en bane har de internasjonale målene. Med «Nakholmen open» er det turneringsspill med innledende runder utover våren og forsommeren, og med et spennende sluttspill og finale. Hvem blir øyas mester?

Hyttefarger

Ferietid er tid for hyttemaling og fiksing av hytta. Dette er de eneste lovlige hyttefargene på Nakholmen. De kan kjøpes i alle fargehandlere/byggsenter som blander farge.

GUL 18.52Y17R
RØD 47.40Y86R
BLÅ 49.26B02G

Det er kun disse fargene som er tillatt og dersom du ønsker å endre farge på hytta, må søknad sendes til styret.

Nakholmen Naturreservat

Nakholmen ble vernet ved kongelig resolusjon 15. januar 1988 og utvidet 27. juni 2008 gjennom verneplan for Oslofjorden. Ved utvidelsen i 2008 skiftet også verneområdet status fra naturminne til naturreservat. Naturreservatet dekker et areal på ca. 32 dekar. Formålet med fredningen er å bevare en viktig type lokalitet for forståelse av Oslofeltets kambrosilurbergarter og et særpreget naturområde med stor botanisk artsrikdom. I Nakholmenbukta Sørvest for øya ligger Nakkeskjær, som ble vernet som biotopvernområde 19. juni 2009. Verneområdet dekker et areal på ca 12 dekar, hvorav ca 0,6 dekar er landareal. Nakkeskjær er en viktig hekke lokalitet for blant annet hettemåke og makrellterne, to sjøfuglarter som blir stadig sjeldnere i Indre Oslofjord. Formålet med fredningen er å bevare livsmiljøet og hekkelokaliteten for disse sjøfuglene.

Salg og overdragelser

Statsbygg har gitt Nakholmen Vel fullmakt til å godkjenne transport av festekontrakter. Ved salg av hytte må styret i Nakholmen ved sekretær kontaktes for å ordne det formelle. Styret ved sekretær arrangerer et møte for signering av festekontrakt og gjennomgang av vedtekter for nye hytteeiere. Alle hytteeiere må være medlem av Nakholmen Vel.

Innmeldingsgebyr til vellet er for tiden kr 35.000,-
Overdragelsesgebyr til nær familie er for tiden kr 5.000,-

*Innmeldingsgebyr og overdragelsesgebyr fastsettes av årsmøtet.

Utleie av velet

Hytteeiere kan leie vellet utenom skoleferien. Leien er for tiden kr 4000,- og fastsettes av årsmøtet. Velet kan kun leies til runde år som 50 år, 60 år osv , samt konfirmasjon, bryllup o.l. til eiere av hytten.

Den som leier må følge retningslinjer for utleie som bla omfatter rydding, vask samt regler for ro og orden.

Vaktmestertjenester

Nakholmen har sin egen vaktmester. For tiden er det Vidar som innehar denne stillingen. Hans arbeidsoppgaver innebærer bl.a. å holde det pent og pyntelig på øya, samt klipping av gress etc.

Hytteeiere kan leie Vidar til transportoppdrag til en sats av for tiden kr 350,- pr time. Det faktureres pr påbegynt time. I tillegg kan han tømme private toalettløsninger etter gjeldende satser.

Velavgift

Velavgiften er på for tiden kr 11.000,- og fastsettes av årsmøtet. Velavgiften har forfall 15.04. Man kan dele velavgiften i 2 like store rater med forfall 15.04 og 15.07