Grunnet smittevernssituasjonen i Norge kan vi ikke avholde medlemsmøtet som vi pleier ha i juli. Styret i Nakholmen Vel vil med dette skrivet komme med nyttig informasjon for sommeren 2020.

St. Hans Tirsdag 23. juni feirer vi St. Hans på Nakholmen. Det blir bål og fyrverkeri. Bålet tennes kl. 22, fyrverkeri sendes opp kl. 22.30. Vi oppfordrer alle til å stå spredt på fotballbanen og holde minst 1 meter avstand til hverandre! Vi må fortsette å minne hverandre på smittevernreglene i sommer!

Søppelhåndtering Vi har fått instrukser og informasjon fra renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune. Det er to containere på varebrygga til søppel. En container skal brukes av medlemmene og fylles med 3 ulike poser; restavfall, blå pose til plast og grønn pose til matavfall. Den andre containeren er for vaktmester. Vi må bli flinkere til å sortere riktig. Framover nå får vi store kostnader hvis vi bruker containerne feil. Skrot kan ikke avhendes i disse containerne. I tillegg har vi container for flasker og metallbokser, samt papiravfall.

Rusken: Med tanke på neste år minner vi om at Ruskencontainerne ikke er til fri bruk. Etter at Rusken er avviklet skal det ikke kastes søppel her. Tidene for kast annonseres.

Båtvraking I samarbeid med Nakholmen Båtforening blir det mulighet for avhending av båtvrak 28.6.20. Se tidligere informasjon på mail og plakater slått opp på øya. I henhold til reguleringsplanen skal ingen båter ligge på land etter 1. mai. Vi ber alle med båter på land ta stilling til om din båt kan hentes som båtvrak. Styret tar sikte på at alle båter på land er borte etter 28.6.

Vedlikeholdsarbeid Styret ser behov for vedlikehold av veiene våre. De som ønsker å utføre arbeid på vei og sti kan ta kontakt med Svein Eide i hytte 103.

Vektere Det forventes økt besøk på øyene i sommer grunnet koronasituasjonen og reiserestriksjonene. Bymiljøetaten har etablert en vekterordning som Nakholmen og Lindøya har takket ja til. To vektere vil patruljere på øyene og håndheve lov og orden (bålforbud, teltforbud, søppelhåndtering mm) flere ganger i uka, også i helgene. Vekterne er uniformerte.

Skjønnhetsrådet Skjønnhetsrådet går årets første runde i morgen tirsdag 23.6. De minner om at hytteeier har ansvar for at busker og trær ikke hindrer naboens utsikt og gode solforhold. Det skal sørges for fri ferdsel, og hekken skal være under 1,80 m.

Oppmåling og innløsning Noen av hytteeierne møtte opp på velet 12.6 for å få hjelp av Statsbygg til å tegne/endre oppmålingen rundt hytta. Statsbyggs representant var imøtekommende og hjelpsom. Styret får signaler om at tilbudene om innløsning først kommer i slutten av august.

Fellestoaletter/dusjer Vi åpner nå fellestoalettene for besøkende. Så langt det er mulig skal ikke hytteeierne benytte disse toalettene til daglig. Toalettet ved Blomberg kan også benyttes nå. Hytteeiere som ikke har nøkkel kan kjøpe denne for kr. 150,-. Styret vurderer tiltak som gjør det mulig å åpne dusjene i henhold til smittevernreglene. Vi kommer tilbake til dette.

Nakholmen Ungdomsforening NUF har nå konstituert styre for 2020. Amalie Synnestvedt er valgt til leder.

Arrangementer 2020 Dagens regler (1 meters regelen og andre smitteverntiltak) gjør arrangementer krevende. Nakholmen Dameforening vil arrangere bingo i sommer. Info kommer. Det planlegges for Øyas dag 18. juli.

Petanqueklubben og treningsapparat Nakholmen Petanqueklubb opparbeider en bane ved butikken og fotballbanen. Alle er hjertelig velkommen til å tegne medlemskap.

Et treningsapparat skal settes opp ved kompostområdet mot Lindøya. Dette har kommet i stand etter initiativ fra en hytteeier. De har søkt om midler til å bygge/lage treningsapparatet, noe vi har godkjent.

Petanquebanen og treningsapparatet er godkjent av Statsbygg.

Vanning Vi minner om at hagevanning skal være med håndholdt slange. Vi kan ikke bruke vannspredere. Vanntrykket på øya er til tider dårlig.

Strømavlesing Strømmen i hytta skal leses av innen 1.7. Se egen mail.

Vi ønsker alle en god sesong på Nakholmen!

Med hilsen Styret i Nakholmen Vel