Nå kan dere kaste kvister igjen. NB! Nytt sted.

Kvister skal legges på skjæret, ikke på stranden, 100 meter sør for komposten på slippen. Se hvor skiltet står, legg det helt ned til skiltet.

Hvis det er noen som skal ta ned MYE kvist kan vaktmester kontaktes for å kviste på stedet.