Nakholmen Båtforening

Takk for at du har fylt inn skjemaet til Nakholmen Båtforening. Dersom du ikke har fått bekreftelse på at innmelding/endring er mottatt innen 14 dager etter innsendelse, vennligst ta kontakt med sekretær fortrinnsvis pr mail; nbf@nakholmen.no