Vi fikk nettopp dommen oversendt, og Tingretten gir saksøker/oss medhold! Vi er tilkjent saksomkostninger. Her er det mange som har jobbet mye. Stor TAKK til alle og vår advokat, du er helten til alle øyboerne idag!
Styret