Ruter varslet i møte med Fellesstyret i går om at sommerruten starter lørdag 27.05. Det er ventet stor trafikk i pinsehelgen og Ruter valgte derfor å fremskynde tidspunkt for sommerrute.
 
I tillegg varslet de at Boreal fremover vil kontrollere at alle passasjerer har billett.