Til medlemmer av Nakholmen Vel

Vannet ut på øya blir satt på lørdag 10. april.

Hilsen fra Styret