Vi på Øya

Nakholmen Vel har i flere år gitt ut eget medlemsblad, med relevante artikler, utdrag fra møtereferater og annen nødvendig informasjon. Her kan du lese medlemsbladet digitalt. Dersom du ønsker å bidra med tekst/bilder til neste utgave, ta kontakt med redaksjonen.

2017

Utgave nr. 1     |    Utgave nr. 2

2016

Utgave nr. 1     |    Utgave nr. 2